> CITES - Crocodilieni | CITES | Teraristica

Teraristica Romania

CITES - Crocodilieni
CITES
Scris de Valentin Nita   

 

icon-crocodilieni

 

 

 

 

 

 

CITES este Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, un acord interguvernamental internațional intrat în vigoare în 1975. Scopul său este să garanteze că nici o specie a florei sau faunei sălbatice nu face obiectul unei exploatări nondurabile ca urmare a comerțului internațional. În prezent, CITES protejează, în diverse moduri, peste 30 000 de specii de animale și plante, comercializate fie vii sau moarte, fie sub forma de părți (piele sau fildeș, de exemplu) sau produse derivate (cum ar fi medicamentele pe bază de animale sau plante). Țările membre, cunoscute sub denumirea de părți la CITES, acționează împreună prin reglementarea comerțului cu speciile enumerate într-unul dintre cele trei apendice la CITES (a se vedea mai jos). Din iulie 2007, numărul părților la CITES este de 172.

Problemele internaționale necesită soluții internaționale: întrucat comerțul cu animale și plante sălbatice depășește frontierele naționale, eforturile de reglementare a acestui domeniu necesită o cooperare internațională, în scopul protejării anumitor specii împotriva exploatării excesive. CITES este rodul unei astfel de colaborări. Textul convenției stabilește cadrul juridic general pentru reglementarea comerțului internațional. Toate părțile la CITES trebuie să pună în aplicare dispozițiile convenției. Ele sunt, de asemenea, obligate să adopte o legislație națională care să permită confiscarea exemplarelor ilegale, aplicarea de sancțiuni pentru comerțul ilegal și numirea unor autorități științifi ce și organe de gestionare. Aceasta inseamnă că toate parțile utilizează același cadru juridic, precum și mecanisme procedurale comune, cu ajutorul cărora reglementează comerțul internațional cu exemplare din speciile enumerate în apendicele la CITES. Printre aceste mecanisme procedurale se numără cerințele privind comerțul cu țări care nu sunt părți la CITES, cerințe asemănătoare cu cele care reglementează relațiile comerciale dintre părțile la convenție.

 

 

Speciile sunt enumerate în cele trei apendice (anexe) la CITES, de cele mai multe ori în funcție de statutul lor biologic și de posibilul impact al comerțului internațional asupra acestui statut. În apendicele I (A) sunt enumerate speciile pe cale de dispariție, care sunt sau ar putea fi afectate de comerțul internațional. În general, toate schimburile comerciale internaționale cu astfel de specii sunt interzise, deși unele pot fi permise în împrejurări excepționale. Majoritatea speciilor sunt însă enumerate în apendicele II (B); acesta include specii care nu sunt neapărat pe cale de dispariție, dar care ar putea fi amenințate de acest pericol în condițiile în care comerțul nu ar face obiectul unor reguli stricte. Alte specii sunt menționate tot la apendicele II, întrucât sunt asemănătoare speciilor deja enumerate. Menționarea așa-numitelor „specii asemănătoare” facilitează controlul comerțului internațional de către organele de gestionare și autoritățile însărcinate cu asigurarea aplicării dispozițiilor. Schimburile comerciale internaționale cu specii de plante și animale enumerate la apendicele II sunt acceptate cu condiția ca transporturile să fie însoțite de permise valabile. Apendicele III (C) include specii al căror statut este reglementat într-o anumită țară membră și pentru care este necesară cooperarea cu celelalte țari membre, în vederea controlului comerțului internațional.

    

 

 

 

Crocodilieni pe lista CITES - Anexa A

 

  

 

 

               Alligator sinensis
               Caiman crocodilus apaporiensis
               Caiman latirostris (cu excepția populației din Argentina, care este inclusă la anexa B)
               Melanosuchus niger (cu excepția populației din Ecuador, inclusă la anexa B și cu o cotă de export anuală

                    egală cu zero, până cand se va aproba o cotă de export anuală de către secretariatul CITES și Grupul

                    UICN/CSE de specialiști in crocodili)
               Crocodylus acutus (cu excepția populației din Cuba,care este inclusă la anexa B)
               Crocodylus cataphractus
               Crocodylus intermedius
               Crocodylus mindorensis
               Crocodylus moreletii
               Crocodylus niloticus [cu excepția populațiilor din următoarele țări: Africa de Sud, Botswana, Etiopia, Kenia,

                   Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Uganda și Republica Unită Tanzania  (având o cotă de export
                   anuală de maximum 1600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, pe lângă exemplarele de

                   crescătorie), Zambia și Zimbabwe; toate aceste populații sunt incluse la anexa B]
               Crocodylus palustris
               Crocodylus porosus (cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua Noua Guinee, care sunt incluse

                    la anexa B)
               Crocodylus rhombifer
               Crocodylus siamensis
               Osteolaemus tetraspis
               Tomistoma schlegelii
               Gavialis gangeticus

    

 

 

 

 

 

Crocodilieni pe lista CITES - Anexa B

    

            CROCODYLIA spp.  (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

     

 

 

 

 

 

 

Crocodilieni pe lista CITES - Anexa C

     

 

          Nu există crocodilieni pe anexa C

 

  

 

      

 

 
Copierea si utilizarea articolelor si imaginilor pe alte pagini web este interzisa. © 2010-2013 Teraristica Romania

SEO Romania Promovat de Director Web Decoratiuni Addsite Push 2 Check ClickLink.ro Inscrie-te in TOP ! TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi www.idesys.ro www.webforest.ro Royalty Free Images MyFreeCopyright.com Registered & Protected

 

jellyfish
jellyfish
jellyfish
jellyfish
CITES - Crocodilieni | CITES | Teraristica