> CITES - Șerpi | CITES | Teraristica

Teraristica Romania

CITES - Serpi
CITES - Șerpi
Scris de Valentin Nita   

 

Boa constrictor 

 

  

 

CITES este Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, un acord interguvernamental internațional intrat în vigoare în 1975. Scopul său este să garanteze că nici o specie a florei sau faunei sălbatice nu face obiectul unei exploatări nondurabile ca urmare a comerțului internațional. În prezent, CITES protejează, în diverse moduri, peste 30 000 de specii de animale și plante, comercializate fie vii sau moarte, fie sub forma de părți (piele sau fildeș, de exemplu) sau produse derivate (cum ar fi medicamentele pe bază de animale sau plante). Țările membre, cunoscute sub denumirea de părți la CITES, acționează împreună prin reglementarea comerțului cu speciile enumerate într-unul dintre cele trei apendice la CITES (a se vedea mai jos). Din iulie 2007, numărul părților la CITES este de 172.

 

Problemele internaționale necesită soluții internaționale: întrucat comerțul cu animale și plante sălbatice depășește frontierele naționale, eforturile de reglementare a acestui domeniu necesită o cooperare internațională, în scopul protejării anumitor specii împotriva exploatării excesive. CITES este rodul unei astfel de colaborări. Textul convenției stabilește cadrul juridic general pentru reglementarea comerțului internațional. Toate părțile la CITES trebuie să pună în aplicare dispozițiile convenției. Ele sunt, de asemenea, obligate să adopte o legislație națională care să permită confiscarea exemplarelor ilegale, aplicarea de sancțiuni pentru comerțul ilegal și numirea unor autorități științifi ce și organe de gestionare. Aceasta inseamnă că toate parțile utilizează același cadru juridic, precum și mecanisme procedurale comune, cu ajutorul cărora reglementează comerțul internațional cu exemplare din speciile enumerate în apendicele la CITES. Printre aceste mecanisme procedurale se numără cerințele privind comerțul cu țari care nu sunt părți la CITES, cerințe asemănătoare cu cele care reglementează relațiile comerciale dintre părțile la convenție.

 

Speciile sunt enumerate în cele trei apendice (anexe) la CITES, de cele mai multe ori în funcție de statutul lor biologic și de posibilul impact al comerțului internațional asupra acestui statut. În apendicele I (A) sunt enumerate speciile pe cale de dispariție, care sunt sau ar putea fi afectate de comerțul internațional. În general, toate schimburile comerciale internaționale cu astfel de specii sunt interzise, deși unele pot fi permise în împrejurări excepționale. Majoritatea speciilor sunt însă enumerate în apendicele II (B); acesta include specii care nu sunt neapărat pe cale de dispariție, dar care ar putea fi amenințate de acest pericol în condițiile în care comerțul nu ar face obiectul unor reguli stricte. Alte specii sunt menționate tot la apendicele II, întrucât sunt asemănătoare speciilor deja enumerate. Menționarea așa-numitelor „specii asemănătoare” facilitează controlul comerțului internațional de către organele de gestionare și autoritățile însărcinate cu asigurarea aplicării dispozițiilor. Schimburile comerciale internaționale cu specii de plante și animale enumerate la apendicele II sunt acceptate cu condiția ca transporturile să fie însoțite de permise valabile. Apendicele III (C) include specii al căror statut este reglementat într-o anumită țară membră și pentru care este necesară cooperarea cu celelalte țari membre, în vederea controlului comerțului internațional.

 

 

 

 

     

 

Șerpi pe lista CITES - Anexa A

  

                                Python molurus molurus

                         Acrantophis spp.

                         Boa constrictor occidentalis

                         Epicrates inornatus

                         Epicrates monensis

                         Epicrates subflavus

                         Eryx jaculus

                         Sanzinia madagascariensis

                         Bolyeria multocarinata

                         Casarea dussumieri

                         Vipera latifii

                         Vipera ursinii (numai populația din Europa, cu excepția celor din fosta Uniune a Republicilor 

                             Sovietice Socialiste, care nu sunt incluse la anexele la prezentul regulament)

    

 

Șerpi pe lista CITES - Anexa B

  

 

                          Loxocemidae spp.

Pythonidae spp. (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

Boidae spp. (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

Bolyeriidae spp. (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

Tropidophiidae spp.

Clelia clelia

Cyclagras gigas

Dromicus chamissonis

Elachistodon westermanni

Ptyas mucosus

Hoplocephalus bungaroides

Naja atra

Naja kaouthia

Naja mandalayensis

Naja naja

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Ophiophagus hannah

Crotalus durissus unicolor

Crotalus willardi

Vipera wagneri

      

Șerpi pe lista CITES - Anexa C

  

                          Atretium schistosum

Cerberus rhynchops

Xenochrophis piscator

Micrurus diastema

Micrurus nigrocinctus

Crotalus durissus

Daboia russelii

     

 
Copierea si utilizarea articolelor si imaginilor pe alte pagini web este interzisa. © 2010-2013 Teraristica Romania

SEO Romania Promovat de Director Web Decoratiuni Addsite Push 2 Check ClickLink.ro Inscrie-te in TOP ! TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi www.idesys.ro www.webforest.ro Royalty Free Images MyFreeCopyright.com Registered & Protected

 

jellyfish
jellyfish
jellyfish
jellyfish
CITES - Șerpi | CITES | Teraristica